روش کار سایت

فرا طرح کسب و کار فضایی را برای کسانی که به دنبال راه اندازی کسب و کار یا خلق یک ایده هستند فراهم می آورد تا بتوانند ایده و کسب و کار خود را مدیریت و برنامه ریزی نمایند به این صورت که با دسترسی آسان و جامع به اطلاعات و آمارهای کشوری و جهانی بتوانند وضعیت کسب و کار را از نظر فنی و اقتصادی بررسی نمایند. و همچنین در بخش مالی با وارد نمودن اطلاعات مالی و هزینه‌های خود برآورد و تخمینی از هزینه‌ها و درامدها به دست اورند.

برای آغاز ویک کسب و کار باید امکان‌سنجی فنی، مالی و اقتصادی صورت بگیرد برای این کار شما باید: ابتدا با بررسی اطلاعات و آمارهای مربوط به بازار حوزه کسب و کار خود میزان تقاضا و عرضه را برآورد نمایید تا کمبود و یا مازاد تقاضا با توجه به حجم ارائه محصول یا خدمات در بازار و میزان نیاز به آن محصول یا خدمات بدست آیند. با مقایسه این آمارها و اطلاعات ظرفیت تولید محصول یا ارائه خدمت محاسبه می‌گردد. این اطلاعات در قسمت اطلاعات بازار این سایت قرار داده شده است.

در گام بعدی با توجه به تکنولوژی و امکانات مورد نیاز و قابل دسترس برای تولید محصول یا ارائه خدمات بخش فنی بررسی می‌گردد تا میزان ظرفیت تولید محصول یا ارئه خدمات در کسب و کار مورد نظر برآورد گردد. در گام آخر با برآورد و محاسبه میزان سرمایه‌گذاری و هزینه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار و مقایسه آن با بودجه موجود، برنامه‌ریزی مالی انجام می‌شود و با تعیین درآمد میزان سوددهی، دوره بازگشت سرمایه و سایر شاخص‌های مالی را محاسبه می‌نمایید. در قسمت ایجاد طرح مالی این امکان فراهم شده است تا در چندین گام این اطلاعات از کاربر گرفته شود و به صورت گزارش استاندارد و منظم ارائه شود.